Reorganisatie
Hoe pak ik een reorganisatie van mijn onderneming aan?
Een bedrijfseconomische noodzaak kan ertoe leiden dat de werkwijze binnen een onderneming efficiënter moet worden ingericht en dat er moet worden bespaard op personeelskosten. Bij het doorvoeren van een reorganisatie is een zorgvuldige aanpak van groot belang. Wie moeten bij een reorganisatiebesluit worden betrokken? Wat zijn de gevolgen voor de betreffende werknemers? Hoe zullen deze gevolgen worden opgevangen?

In het kort kent het reorganisatieproces de volgende fases:
  • onderbouwing van de bedrijfseconomische noodzaak tot reorganisatie;
  • opstellen van een reorganisatieplan, waaruit volgt hoe de nieuwe organisatiestructuur eruit zal komen te zien;
  • informeren van OR / personeelsvertegenwoordiging, vakbonden en werknemers;
  • afstemmen van sociale maatregelen om de negatieve gevolgen van de reorganisatie voor het personeel op te vangen ('Sociaal Plan')
  • doorvoeren van het reorganisatiebesluit;
  • waar nodig bepalen van ontslagvolgorde ('afspiegeling') en het treffen van ontslagmaatregelen.
Voor al deze fases geldt dat een goede voorbereiding en heldere communicatie vanuit de werkgever bijdraagt aan de snelheid waarin een reorganisatie kan worden doorgevoerd. Ook is van belang dat goed wordt nagedacht over het vinden van arbeidsplaatsen voor de werknemers van wie de functie is komen te vervallen. Denk bijvoorbeeld aan outplacement begeleiding, scholing of sollicitatietraining. Dergelijke maatregelen zullen bijdragen aan het creëren van draagvlak voor uitvoering van de reorganisatie. Lees verder voor meer informatie.
Reorganisatieplan
Benodigde onderbouwing
Ondernemingsraad
Sociaal Plan
Afspiegeling
Wet melding collectief ontslag en SER-Besluit Fusiegedragsregels