Afspiegeling
Mag ik kiezen wie voor ontslag in aanmerking komt?
Indien u als werkgever op bedrijfseconomische gronden meerdere werknemers moet ontslaan, zal aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaald moeten worden welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. In de beleidsregels van het UWV staat nauwkeurig omschreven wanneer er sprake is van een bedrijfseconomische reden en hoe het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast.
In het kort

Om de ontslagvolgorde te bepalen wordt per bedrijfsvestiging het personeel per categorie uitwisselbare functies in vijf leeftijdsgroepen verdeeld. Van een categorie uitwisselbare functies is sprake indien groepen van functies naar aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning wederkerig, vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Uiteindelijk doel is om de ontslagen dusdanig te verdelen, dat per categorie uitwisselbare functies de leeftijdsopbouw per bedrijfsvestiging, voor en na de ontslagprocedure, verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk is.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Richard Ouwerling

Dit artikel is geschreven door Richard Ouwerling. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij hem terecht. Onderstaand treft u zijn telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Rotterdam
088 627 2287
REORGANISATIE