Ontslag
Waar moet u rekening mee houden wanneer u tot ontslag van een werknemer wenst over te gaan?
Bij reorganisatie lijkt ontslag vaak onoverkomelijk. Het ontslagrecht kent diverse routes om te kunnen komen tot een beëindiging van het dienstverband. Enkel wanneer met deze regelgeving rekening wordt gehouden zal een onherroepelijke beëindiging van het dienstverband kunnen worden gerealiseerd.

Niet iedere werknemer zal (onder voorwaarden) akkoord gaan met een beëindiging van het dienstverband. In dat geval staat de werkgever een gang naar het UWV of de kantonrechter open om te komen tot een gedwongen ontslag. Bij het UWV kan toestemming worden gevraagd om het dienstverband te mogen opzeggen. De kantonrechter kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werknemers die in een bijzondere positie verkeren vanwege een opzegverbod, bijvoorbeeld wegens ziekte, zwangerschap of lidmaatschap van de OR hebben aanvullende ontslagbescherming. Dit maakt een beëindiging van het dienstverband echter niet onmogelijk. Ook de ontslagpositie van een statutair directeur is niet gelijk aan die van een ‘normale’ werknemer.

Het huidige ontslagrecht zal per 1 juli 2015 op bepaalde punten gaan wijzigen. Pellicaan Advocaten heeft ruime ervaring in het begeleiden van ontslagtrajecten en kan u uiteraard nader informeren over het nieuwe ontslagsysteem.
Transitievergoeding
Ontslagroutes
Opzegverboden
Ontslagvergoeding
Ontslagrecht
BeÃĢindigingsovereenkomst
Ontslagpositie van de statutair directeur