Ontslagroutes
Welke ontslagroute moet ik als werkgever kiezen?
In Nederland spreekt men van een gesloten ontslagstelsel, slechts onder bepaalde voorwaarden kan een dienstverband eindigen. De werkgever heeft nu nog de keus om een ontslagprocedure via het UWV (opzegging) of via de kantonrechter (ontbinding) te laten lopen. Ook kunnen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen. Vanaf 1 juli 2015 geldt, afhankelijk van de reden voor ontslag, echter een vaste procedure voor gedwongen ontslag.
In het kort

Indien een werkgever overgaat tot opzegging en de werknemer daarmee instemt, moet deze instemming schriftelijk worden bevestigd. Dat kan bijvoorbeeld in een beëindigingsovereenkomst. Nieuw is dat een werknemer vanaf 1 juli 2015 een periode van twee weken heeft om zich vervolgens te bedenken. In dat geval zal de werkgever de arbeidsovereenkomst alsnog moeten opzeggen (via het UWV) of laten ontbinden (via de kantonrechter). De route is afhankelijk van de reden die voor het ontslag wordt aangevoerd.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
ONTSLAG