Doorstart na faillissement
Wat gebeurt er met het personeel?
Een reorganisatie kan helaas niet altijd voorkomen dat een onderneming uiteindelijk toch failliet gaat. In dat geval wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. De curator neemt het beheer van de failliete onderneming over. Hij zal daarbij zo snel mogelijk overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten. Maar wat gebeurt er als de onderneming na haar faillissement een doorstart kan maken? Heeft dit gevolgen voor het personeel dat bij de failliete onderneming was aangesteld?
In het kort

Soms kan een onderneming na haar faillissement een doorstart maken. Een onderdeel van de gefailleerde onderneming wordt door de curator verkocht aan een derde; de doorstartende onderneming. Met de opbrengst van de verkoop kan de curator vervolgens de nog bestaande schulden van de gefailleerde onderneming voldoen. De doorstartende onderneming kan er belang bij hebben dat een deel van de ex-werknemers van de gefailleerde onderneming in dienst komt. Ook kan overname van ex-werknemers in de koopovereenkomst aan de doorstartende onderneming verplicht worden gesteld, al dan niet met dezelfde arbeidsvoorwaarden als de gefailleerde onderneming. Aan het in dienst nemen van ex-werknemers zijn wel bepaalde consequenties verbonden. Met name waar het gaat om toepassing van een proeftijd, het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het arbeidsverleden.
Volledig artikel

Cherry picking
In principe mag de doorstarter zelf bepalen welke ex-werknemers van de gefailleerde onderneming hij in dienst neemt (het zogenaamde 'cherry picking'). De regels bij overgang van onderneming zijn namelijk niet van toepassing bij faillissement. Dit is slechts anders wanneer de curator in de koopovereenkomst voorwaarden stelt aan het overnemen van personeel.

Proeftijd
Verder dient de doorstarter er rekening mee te houden dat geen proeftijd kan worden overeengekomen. De doorstarter zal namelijk in veel gevallen als opvolgend werkgever worden beschouwd. In die situatie mag geen nieuwe proeftijd worden bedongen. Dit is slechts anders wanneer bij de doorstartende onderneming een nieuwe functie met duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden wordt uitgevoerd.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Indien de doorstartende onderneming als opvolgend werkgever moet worden beschouwd, dan heeft dat ook gevolgen voor het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die kunnen worden aangegaan. Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer de functie bij de nieuwe werkgever dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden kent én tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.

In de wet is - kort gezegd - geregeld dat een werkgever maximaal drie contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van drie jaar mag aangaan, voordat er van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij deze reeks van drie dienen alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te worden meegeteld die bij werkgevers zijn aangeboden, welke geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Ook bij een doorstart na faillissement. Had de werknemer bij de failliete onderneming al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of had de werknemer bij de failliete onderneming al drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ontvangen, dan zal de arbeidsovereenkomst bij de doorstartende onderneming automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn.

Arbeidsverleden
Als de doorstartende onderneming wordt aangemerkt als opvolgend werkgever, dan tellen de dienstjaren opgebouwd bij de vorige werkgever mee. Dit heeft onder meer consequenties voor het bepalen van de opzegtermijn.

Wenst u een doorstart te maken met het personeel van een failliete onderneming, dan is het van groot belang om inzicht te krijgen in de arbeidsovereenkomsten die bij de failliete onderneming hebben gegolden.

Wilt u weten waar u bij een doorstart nog meer op moet letten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Niets is vervelender dan na een doorstart of overname een onjuiste voorstelling van zaken te hebben over de rechten van uw werknemers. Daar is achteraf weinig meer aan te doen. Als advocaat arbeidsrecht word ik daarom vaak al bij het proces betrokken voordat de doorstart een feit is.
Marjolein Kruijs
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
AANDACHTSPUNTEN