Afspiegeling
Mag ik kiezen wie voor ontslag in aanmerking komt?
Indien u als werkgever op bedrijfseconomische gronden meerdere werknemers moet ontslaan, zal aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaald moeten worden welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. In de beleidsregels van het UWV staat nauwkeurig omschreven wanneer er sprake is van een bedrijfseconomische reden en hoe het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast.
In het kort

Om de ontslagvolgorde te bepalen wordt per bedrijfsvestiging het personeel per categorie uitwisselbare functies in vijf leeftijdsgroepen verdeeld. Van een categorie uitwisselbare functies is sprake indien groepen van functies naar aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning wederkerig, vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Uiteindelijk doel is om de ontslagen dusdanig te verdelen, dat per categorie uitwisselbare functies de leeftijdsopbouw per bedrijfsvestiging, voor en na de ontslagprocedure, verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk is.
Volledig artikel

Leeftijdsgroepen
Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt daartoe ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen.

Peildatum
Om het afspiegelingsbeginsel te kunnen toepassen, is het hanteren van een objectiveerbare peildatum noodzakelijk. Op de peildatum wordt als het ware een foto gemaakt van het personeelsbestand van de bedrijfsvestiging.

Afwijkende regels, branches en categorieën
Voor de schoonmaaksector en de uitzendbranche gelden afwijkende regels. Afspiegeling is niet aan de orde als een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen. Evenmin is afspiegeling nodig, als de functie die komt te vervallen een unieke functie betreft.

Van het afspiegelingsbeginsel kan in een aantal gevallen worden afgeweken, te weten bij een moeilijk misbare werknemer en indien een werknemer een zwakke arbeidsmarktpositie heeft en dit niet het geval is met de werknemer die als volgende voor ontslag in aanmerking komt.

Mag ik soms kiezen wie ik wil behouden ('stoelendansmethode')?
Via de zogenaamde stoelendansmethode oefent een werkgever invloed uit op de functieopbouw in de organisatie door binnen de organisatie eerst een gehele functie(groep) te laten vervallen. Hierdoor worden alle werknemers in die functie(groep) boventallig verklaard. Er is dan geen ruimte meer voor afspiegeling binnen de categorie uitwisselbare functies (iedereen is immers boventallig). Vervolgens creëert de werkgever nieuwe functies waarop de boventallige werknemers kunnen solliciteren. De werkgever heeft hierbij de mogelijkheid om kwalitatief goede werknemers te selecteren voor de nieuwe functies. Op die manier worden werknemers, die anders op basis van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking zouden komen, feitelijk voor ontslag behoed.

De stoelendansmethode wordt soms door de rechter getoetst en blijft niet altijd overeind. Bepalend is of de nieuwe functie wezenlijk anders is. Het takenpakket, de beloning, de functiedoelen en -vereisten moeten dusdanig anders zijn dat niet meer van dezelfde functie kan worden gesproken.

Wederindiensttredingsvoorwaarde
In de ontslagtoestemming wegens bedrijfseconomische redenen kan het UWV de zogenoemde wederindiensttredingsvoorwaarde opnemen. Als de werkgever binnen 26 weken na de ontslagtoestemming van het UWV weer werk voor de ontslagen werknemer heeft, moet de werkgever dit met voorrang aan de werknemer aanbieden. Doet de werkgever dit niet, dan stelt het UWV dat de ontslagtoestemming nooit is verleend.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Richard Ouwerling

Dit artikel is geschreven door Richard Ouwerling. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij hem terecht. Onderstaand treft u zijn telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Rotterdam
088 627 2287
REORGANISATIE