Instemming werknemer
Mag een arbeidsvoorwaarde zonder instemming van de werknemer worden aangepast?
Om over te kunnen gaan tot een aanpassing in arbeidsvoorwaarden zal in principe instemming met de wijziging van de betrokken medewerkers noodzakelijk zijn. Een wijziging die een teruggang in arbeidsvoorwaarden inhoudt zal doorgaans niet snel worden geaccepteerd. Zelfs als de wijziging van groot belang is voor (het voortbestaan van) de onderneming.
In het kort

In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk om ook zonder instemming een arbeidsvoorwaarde aan te passen. Zijn hierover al afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst ('wijzigingsbeding'), dan zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat er een zwaarwichtig belang bestaat bij de wijziging. Zijn er geen afspraken op dat punt, dan kan de rechter om vervangende toestemming tot aanpassing worden gevraagd.
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
AANPASSEN ARBEIDSVOORWAARDEN