Aandachtspunten
Weet u waar u aan moet denken bij een reorganisatie?
Het arbeidsrecht kent, naast het voorbereiden en uitvoeren van een reorganisatie, nog vele andere aandachtspunten. Wat heeft te gelden wanneer de reorganisatie toch onvoldoende blijkt? Mogen dan andere (aanvullende) maatregelen worden getroffen, zoals werktijdverkorting? En wat zijn de consequenties bij een faillissement?

Graag informeren wij u nader over dit soort vraagstukken uit de praktijk.
Doorstart na faillissement
Wet melding collectief ontslag en SER-Besluit Fusiegedragsregels
Ontslagpositie van de statutair directeur