Doorstart na faillissement
Wat gebeurt er met het personeel?
Een reorganisatie kan helaas niet altijd voorkomen dat een onderneming uiteindelijk toch failliet gaat. In dat geval wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. De curator neemt het beheer van de failliete onderneming over. Hij zal daarbij zo snel mogelijk overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten. Maar wat gebeurt er als de onderneming na haar faillissement een doorstart kan maken? Heeft dit gevolgen voor het personeel dat bij de failliete onderneming was aangesteld?
In het kort

Soms kan een onderneming na haar faillissement een doorstart maken. Een onderdeel van de gefailleerde onderneming wordt door de curator verkocht aan een derde; de doorstartende onderneming. Met de opbrengst van de verkoop kan de curator vervolgens de nog bestaande schulden van de gefailleerde onderneming voldoen. De doorstartende onderneming kan er belang bij hebben dat een deel van de ex-werknemers van de gefailleerde onderneming in dienst komt. Ook kan overname van ex-werknemers in de koopovereenkomst aan de doorstartende onderneming verplicht worden gesteld, al dan niet met dezelfde arbeidsvoorwaarden als de gefailleerde onderneming. Aan het in dienst nemen van ex-werknemers zijn wel bepaalde consequenties verbonden. Met name waar het gaat om toepassing van een proeftijd, het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het arbeidsverleden.
Niets is vervelender dan na een doorstart of overname een onjuiste voorstelling van zaken te hebben over de rechten van uw werknemers. Daar is achteraf weinig meer aan te doen. Als advocaat arbeidsrecht word ik daarom vaak al bij het proces betrokken voordat de doorstart een feit is.
Marjolein Kruijs
Waar kunnen wij u mee helpen? Wij nemen graag contact met u op.
Naam
Telefoonnummer
Pellicaan Advocaten biedt ondernemers proactief en oplossingsgericht bijstand op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Marjolein Kruijs-Olthof

Dit artikel is geschreven door Marjolein Kruijs. Voor alle vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Onderstaand treft u haar telefoonnummer en e-mailadres aan.

Pellicaan Advocaten Utrecht
088 627 2260
AANDACHTSPUNTEN