Welkom op reorganisatieplaza
Wat treft u aan op deze website?
Op deze website vindt u informatie over diverse aspecten die bij een reorganisatie een rol spelen. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over het opstellen van een reorganisatieplan, het overleg met vakbonden en OR, het bepalen van de ontslagvolgorde ('afspiegeling') en de mogelijke ontslagroutes. Ook vindt u terug op welke punten het arbeidsrecht en ontslagrecht met invoering van de Wet Werk en Zekerheid zal gaan wijzigen.
Wijzigingen arbeidsrecht - Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
Doorstart na faillissement
Informeer de ondernemingsraad op tijd
Afspiegeling
Ontslagroutes
Instemming werknemer